Polska (prawdziwie) cyfrowa – automatyka i robotyka przemysłowa

Polska (prawdziwie) cyfrowa – automatyka i robotyka przemysłowa

Najnowszy raport Instytutu Sobieskiego to spojrzenie na rynek automatyki i robotyki przemysłowej w Polsce z kilku perspektyw.

Przede wszystkim polskich firm działających w tej branży – integratorów [producentów] rozwiązań w oparciu o automaty i roboty, dostawców oraz dystrybutorów technologii. To także zbiór informacji o tych firmach oraz wielkości sprzedaży za 2021 rok. Celem raportu jest również pokazanie podziału polskiego rynku robotów przemysłowych między głównych światowych producentów.

Według wiedzy autorów raportu jest to pierwsze opracowanie w Polsce pokazujące sprzedaż robotów w podziale na producentów oraz pierwsza głębsza analiza firm stricte z branży automatyki i robotyki.

Raport pt. Polska (prawdziwie) cyfrowa – automatyka i robotyka przemysłowa, którego autorem jest Bartłomiej Michałowski, członek zarządu IS i ekspert ds. nowych technologiiwpisuje się w serię raportów Instytutu o polskim rynku nowoczesnych technologii. Jego celem jest zwrócenie uwagi polskich decydentów politycznych i ekonomicznych, że – jeśli Polska ma dołączyć do grona najbogatszych państw – musi mieć na swoim terenie zarządy i centra badawcze najbardziej innowacyjnych firm, które tworzą produkty i rozwiązania kupowane przez klientów na całym świecie. Musi się także automatyzować i robotyzować, co jest fundamentem nowoczesnego przemysłu.

Na podstawie zebranych danych w raporcie postawiono następujące tezy:

  • W 2021 roku zainstalowano w Polsce od 3 300 do 3 500 różnych robotów przemysłowych. Polska była jednym z 15 krajów o największym procentowym wzroście ich liczby. Równocześnie wskaźnik robotyzacji polskiego przemysłu jest ciągle o rząd wielkości mniejszy od innych krajów rozwiniętych.
  • Polskie firmy z branży automatyki i robotyki przemysłowej zajmują się przede wszystkim integracją rozwiązań technologii automatyki i robotyki pochodzących z innych krajów. Nie mamy żadnej dużej polskiej firmy produkującej roboty.
  • Siłą i szansą polskiej gospodarki są inżynierskie firmy integrujące różne rozwiązania automatyki i robotyki przemysłowej. Działania państwa powinny wspierać rozwój i potencjał firm integratorskich.
  • Instytut Sobieskiego zidentyfikował 210 firm działających na polskim rynku automatyki i robotyki przemysłowej, które generują łącznie roczne przychody ze sprzedaży przekraczające 9 miliardów PLN.
  • Stopień zrzeszenia polskiej branży automatyki i robotyki przemysłowej jest relatywnie niski, co przekłada się na trudność pozyskiwania danych dotyczących polskiego rynku. Może on wynikać z niskiego społecznego zaufania Polaków. Cieszy fakt, że w ankiecie Instytutu Sobieskiego wzięły udział największe polskie firmy, ze stabilną pozycją rynkową.
  • W pierwszej ankiecie Instytutu Sobieskiego na temat rynku automatyki i robotyki przemysłowej udział wzięło 25 firm, które w roku 2021 osiągnęły łączny przychód w wysokości 1 049 mln PLN, z czego 25% sprzedaży stanowił eksport. Dało to wartość w kwocie 244 mln PLN.
  • Zdecydowana większość firm biorących udział w ankiecie stwierdziła, że przychody ich firm będą większe w 2022 niż w 2021 roku, chociaż równocześnie tylko połowa ankietowanych firm podała, że rynek na którym działają wzrósł w roku 2022. Może to oznaczać, że turbulencje spowodowane zerwanymi łańcuchami dostaw w wyniku pandemii i wojny zahamowały dynamikę rozwoju rynku robotyzacji w Polsce.

Polskie firmy inżynierskie mogą poprowadzić polski przemysł do przemysłu przyszłości, który liczy się globalnie. Mają wysokie kompetencje i doświadczenie, cenione przede wszystkim za granicą. W robotyzacji i cyfryzacji pomóc może wprowadzona tzw. podatkowa ulga robotyczna/ulga podatkowa na robotyzację. Potrzeba jednak więcej przemyślanych działań. I większego wsparcia ze strony państwa. Korea Południowa ma 1 000 robotów na 10 000 pracowników przemysłowych, Niemcy – 397, Czechy – 168, a Polska – 52. Ten dystans w robotyzacji musimy bardzo szybko nadrobić.

Raport w pełnej wersji można pobrać tu: https://sobieski.org.pl/wp-content/uploads/170423-Robotyka-i-automatyka-przemyslowa.pdf

 

Źródło: Instytut Sobieskiego


Udostępnij

comments powered by Disqus