Światowy rynek obrabiarek

Asortyment obrabiarek dostępnych na rynku globalnym jest dziś bardzo szeroki i wysoce zróżnicowany. Każdy kraj, w którym urządzenia te są wytwarzane specjalizuje się w określonym rodzaju i typie maszyn. Jest to związane z odmiennymi potrzebami poszczególnych rynków.

Współczesne obrabiarki są konstruowane na zasadzie budowy modułowej tzn. składowe zespołów i układy przystosowane są do łatwego ich łączenia w różnych kombinacjach funkcjonalnych i współdziałania w całym systemie. Rozwiązywanie problemów technicznych w konstrukcji i wytwarzaniu obrabiarek przestało być domeną inżynierów mechaników. Dzisiejsze obrabiarki CNC i ich złożone układy mechaniczno – elektryczno-elektroniczne to urządzenia mechatroniczne.

Charakteryzując omawiany rynek należy podkreślić, że współczesny przemysł obrabiarkowy to nie tylko produkcja obrabiarek, lecz również wszystkie niezbędne do działania całego systemu obróbkowego urządzenia współdziałające. Na zakres zadań produkcyjnych przemysłu obrabiarkowego, stanowiących komplementarną całość składają się: komponenty do budowy obrabiarek, układy napędowe, wyposażenie obrabiarek oraz oprzyrządowanie, układy sterowania, urządzenia kontrolno – pomiarowe, oprogramowania diagnostyczne i serwisowe, podsystemy komputerowe, podsystemy transportowe i manipulacyjne, a także narzędzia i systemy narzędziowe.

Przemysł obrabiarkowy, jako jeden z najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych, jest w praktyce gwarancją rozwoju gospodarki, a kraje, w których produkuje się i instaluje najwięcej obrabiarek należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się.

Badania ekspertów, którzy zajmują się monitorowaniem globalnego rynku obrabiarek świadczą o tym, że w roku 2012 produkcja tych maszyn obniżyła się o 1 proc. w porównaniu do roku 2011.

Całkowita dostawa obrabiarek zrealizowana przez 28 krajów, które od lat wiodą prym w produkcji obrabiarek na świecie, uwzględnionych w badaniu Gardner Business Media pt: „Światowy rynek obrabiarek: wydajność vs. konsumpcja 2013”, osiągnęła poziom ok. 93,2 miliardów dolarów. A to oznacza bardzo niewielki spadek, w stosunku do wartości produkcji obrabiarek szacowanej w 2011r - 94,3 miliardy dolarów.

Wartość globalnej produkcji obrabiarek w latach 2008 - 2012

FANUC

Co ciekawe nie wszystkie kraje, analizowane w badaniu, ucierpiały podczas recesji w tak samo dużym stopniu. Klasycznym przykładem są Chiny, które w latach 2008 – 2009 zanotowały 10 proc. wzrost poziomu produkcji obrabiarek i ogólny wzrost rynku obrabiarek, podczas gdy inne kraje boleśnie odczuły lawinowe, niekiedy nawet 30 proc. spadki.

Analizując ostatnie dane statystyczne dotyczące globalnego rynku obrabiarek można zauważyć, że rynkowa przestrzeń, będącą wynikiem recesji, która silnie wstrząsnęła branżą w 2009r. została właśnie wypełniona.

Ten pozytywny trend z pewnością przynosi ulgę wielu producentom, którzy jeszcze niedawno borykali się z poważnymi trudnościami.


Udostępnij

comments powered by Disqus