Spice Gears Team wyrusza na zawody regionalne do Chin

Spice Gears Team wyrusza na zawody regionalne do Chin

Drużyna Spice Gears składa się z uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Kraśnickiego w województwie Lubelskim. To grupa młodych, ambitnych ludzi, których połączyło zamiłowanie do robotów i chęć zrobienia czegoś więcej.

Od 2016 roku drużyna bierze udział w międzynarodowym konkursie FIRST Robotics Competition, który polega na zaprojektowaniu i zbudowaniu robota wykonującego odpowiednie czynności. 

FIRST Robotics Competition (FRC) to pierwszy, a zarazem najbardziej rozwinięty z czterech międzynarodowych konkursów organizowanych przez FIRST – organizację non profit. Konkurs, pod patronatem NASA, który  ma na celu zainteresowanie młodych robotyką. Skierowany jest do uczniów szkół średnich z całego świata i ma zachęcać zdolną młodzież do rozwijania zainteresowań nową technologią i inżynierią.  Po ponad 25 latach program FIRST obejmuje swoim zasięgiem drużyny z około 80 krajów świata i skupia w sobie już setki tysięcy ludzi biorących udział w konkursie. FIRST chce by nauki ścisłe i technologia zostały w pełni docenione.

Ciężka praca zaowocowała pierwszym sukcesem – nagrodą Judges Award w czasie zawodów regionalnych w Windsor w sezonie 2016. Do tej pory żadna z drużyn, uczestniczących po raz pierwszy w zawodach, nie zdołała tego osiągnąć. W sezonie 2017 kapitan drużyny zdobył nagrodę jednego z założycieli FIRST, Deana Kamena.  

W roku 2017 w lipcu, w Waszyngtonie odbyła się pierwsza w historii olimpiada robotyczna FIRST Global Challenge. Reprezentacja Polski na zawody FIRST Global, złożona z członków drużyny Spice Gears, wywalczyła drugie miejsce na 163 drużyn z całego świata.

Poprzez udział w konkursach organizowanych przez FIRST członkowie drużyny mają szansę zdobyć doświadczenie z dziedzin mechaniki, elektryki, programowania oraz doskonalić już posiadane umiejętności. Drużyna dzieli się na różne grupy, w których potrzebna jest dobra organizacja i wzajemna komunikacja pomiędzy poszczególnymi członkami drużyny. Ograniczeni przez niedostateczną ilość czasu, fundusze i regulaminy próbują znaleźć rozwiązania przy nawet, wydawałoby się, najtrudniejszych sytuacjach. 

Jako pionierzy FRC w kraju Spice Gears dąży do tego, by robotyka uzyskała większe uznanie w Polsce. Obecnie zespól mentoruje 12 nowym drużynom FIRST LEGO League w województwie Lubelskim, które są skierowane do uczniów szkół podstawowych.  Kolejnym celem jest utworzenie FIRST Poland.


Udostępnij

comments powered by Disqus