Rodzaje układów sterowania obrabiarek CNC

Maszyny CNC potrafią wykonać najbardziej skomplikowane procesy obróbcze, ale tylko wtedy, gdy człowiek wskaże im konkretne zadania w ramach procesu programowania.

W zależności od sposobu realizacji ruchów posuwowych poszczególnych osi obrabiarki rozróżnia się trzy rodzaje sterowania:

  1. Sterowanie punktowe – jego podstawową funkcją jest pozycjonowanie narzędzia w ściśle określonym położeniu względem przedmiotu, przy czym nie ma znaczenia po jakim torze porusza się narzędzie. Nie jest również ważne, z jaką prędkością porusza się narzędzie od jednego do drugiego punktu. Jednak z uwagi na dążenie do skrócenia czasu operacji oraz łatwość przewidywania bezkolizyjności przemieszczenia narzędzia wskazane jest ażeby ruch odbywał się z maksymalną prędkością i po linii prostej. 

  2. Sterowanie odcinkowe - różni się od punktowego tym, że przemieszczenie narzędzia odbywa się po określonym torze i z określoną prędkością. Odcinki toru narzędzia muszą być równoległe do osi układu współrzędnych w określonej płaszczyźnie. Z tego powodu kontury przedmiotu obrabianego mogą być równoległe do osi sterowanych. Sterowanie odcinkowe ma zastosowanie głównie do dwóch typów operacji:
    - planowania i toczenia wzdłużnego w obróbce wałków wielostopniowych
    - frezowania zarysów prostokątnych i frezowania płasko-równoległego głowicami frezowymi oraz frezowania odsadzeń/wybrań przelotowych frezami walcowo-czołowymi

  3. Sterowanie kształtowe (ciągłe) - realizuje dowolny ruch (proste, skosy, łuki, krzywe) wykonując pełen zakres bryły 3D. Wyróżniamy tu: sterowanie kształtowe 2D, sterowanie kształtowe 21/2D, sterowanie kształtowe 3D.

Udostępnij

comments powered by Disqus