Niemiecki przemysł obrabiarkowy

Niemiecki przemysł obrabiarkowy

papierkiem lakmusowym europejskiego rynku obrabiarek

Globalny rynek produkcji obrabiarek znów ma powody do zadowolenia. Producenci obrabiarek powoli mogą zapomnieć o głębokiej recesji, która dotknęła branżę w 2009 roku. Rok 2012 okazał się dla nich nieco lepszy i na pewno względnie stabilny pod względem efektywności produkcji.

Wyraźne odbicie po recesji, która dotknęła przemysł obrabiarkowy można zauważyć na przykładzie gospodarki niemieckiej.  Dane zebrane przez niemieckie Stowarzyszenie branżowe VDMA wskazują, że poziom eksportu niemieckich obrabiarek do dwudziestu krajów świata w 2012 roku wzrósł o 20 proc., w porównaniu do roku 2011. Warto wspomnieć, że w pierwszej połowie 2009 roku, czyli tuż po kryzysie, dane te wyglądały zgoła inaczej. Wówczas niemieccy producenci obrabiarek odnotowali wyraźny spadek eksportu oraz produkcji. Dane statystyczne wskazywały na obniżki rzędu 23 proc.

Największym rynkiem zbytu niemieckich obrabiarek od lat są Chiny. Na przestrzeni roku 2012 i 2011 zanotowano 13 proc. wzrost eksportu obrabiarek do tego kraju. Drugi, tradycyjnie największy rynek sprzedaży niemieckich maszyn – USA urósł jeszcze bardziej. Statystyka wskazuje na 42 proc. wzrost.

FANUC 

Biorąc pod uwagę dwadzieścia analizowanych w tym zestawieniu krajów można z łatwością zauważyć, że spadki dotyczyły tylko czterech krajów – Szwajcarii, Indii, Korei Pd. oraz Włoch.  Na pozostałych rynkach eksportowych wyniki były dodatnie i stosunkowo wysokie.

Największą różnicę w poziomie sprzedaży obrabiarek na przestrzeni analizowanych lat można zauważyć w przypadku Wielkiej Brytanii (wzrost o 123 proc.), Węgier (wzrost o 109 proc.), Rumunii (wzrost o 96 proc.), a także Czech, gdzie sprzedano o 69 proc. więcej obrabiarek niż w roku ubiegłym.

Warto zauważyć, że obrabiarki o ogólnej wartości 214 milionów Euro trafiły także do Polski. Niemieccy producenci sprzedali na naszym rynku o 20 proc. więcej obrabiarek i części do maszyn niż w roku 2011.

Import obrabiarek do Niemiec w 2012r. również świadczy o ożywieniu. Analiza danych statystycznych, za lata 2012 – 2011, pozwala zauważyć, że nastąpił w tym zakresie średnio 14 proc. wzrost. Dwucyfrowe, silne wzrosty zanotowano w przypadku importu z Czech (+ 67%), Włoch (+40%), Holandii (+21 proc.),Tajwanu (+ 20 proc.), Chin (+ 18 proc.) oraz Austrii (+17 proc.).

 FANUC


comments powered by Disqus