Polski rynek obrabiarek

Krajowy przemysł maszyn do obróbki metali powoli podnosi się z kryzysu, który poważnie zagroził egzystencji wielu rodzimych producentów.

Branża od wielu lat boryka się z licznymi problemami takimi jak: chroniczny zastój inwestycyjny i wynikająca z tego niska innowacyjność, niska efektywność kosztowa oraz niedobór wykwalifikowanych kadr.

Globalne spowolnienie gospodarcze, które doprowadziło do gwałtownego załamania popytu na obrabiarki, szczególnie na najbardziej rozwiniętych rynkach, postawiło w trudnym położeniu wielu mocnych graczy tej branży na świecie. Tym bardziej dotkliwe było ono dla strukturalnie słabych polskich producentów. Choć w 2011 roku można było dostrzec wyraźne oznaki poprawy koniunktury, pytanie o przyszłość krajowych firm obrabiarkowych i ich miejsce w światowej branży pozostaje wciąż otwarte.

Popyt na obrabiarki ściśle zależy od aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw przemysłowych. Ta zaś w okresie globalnego kryzysu, kiedy to firmy koncentrowały się przede wszystkim na ograniczeniu strat (m.in. poprzez redukcję zatrudnienia), a nie na rozwoju swoich mocy produkcyjnych – gwałtownie spadła.

Symboliczna produkcja obrabiarek w Polsce

Analiza najnowszych danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) pozwala zauważyć, że w Polsce produkcja obrabiarek nie jest prowadzona w dużych ilościach. W pierwszej połowie 2013 roku (I-VII) polscy producenci wyprodukowali 2158 obrabiarek ogółem. Wśród nich znalazło się zaledwie 542 centrów obróbkowych, obrabiarek zespołowych i wielostanowiskowych do metalu oraz 392 tokarki. Pozostały udział przypadł maszynom i urządzeniom do robót budowlanych, drogowych i melioracyjnych (20 562). Dane zebrane  w poniższej tabeli świadczą o tym, że na przestrzeni lat 2012 – 2013 zrost produkcji obrabiarek  w Polsce był bardzo niewielki.

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych VII 2013 r. GUS, 2013

 Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych VII 2013 r. GUS, 2013
Mizerny eksport obrabiarek z Polski

Podobnie wyglądają dane dotyczące eksportu polskich obrabiarek. Główny Urząd Statystyczny informuje, że w 2012 roku polscy producenci wysłali za granice 23 220 ton obrabiarek do metali i innych materiałów, o wartości przeszło 202 milionów Euro. Polskie przedsiębiorstwa wyeksportowały w tym czasie także niewiele mniejszą ilość części i akcesoriów do obrabiarek (20 231 ton). Wartość tego eksportu wyniosła przeszło 129 milionów Euro.

Głównym odbiorcą polskich obrabiarek były Niemcy, Rosja oraz Indie. Natomiast części do tych maszyn trafiły głównie na rynek niemiecki. 

Eksport ważniejszych towarów w 2012 r.

Eksport ważniejszych towarów w 2012 r.

Nadzieja w imporcie obrabiarek do Polski

Na polski rynek trafia dwukrotnie więcej obrabiarek niż jest z niego eksportowana. Dane zebrane przez GUS w 2012r. wskazują, że do Polski trafiło w tym czasie 47 703 tony obrabiarek oraz 14 145 ton części i akcesoriów do tych maszyn. Największym dostawcą obrabiarek są dla Polski Niemcy oraz Włochy. Nasz zachodni sąsiad dostarczył polskim przedsiębiorcom obrabiarki o wartości przeszło 175 milionów Euro. Natomiast Włochy dostarczyły im odpowiednio  - 7696 ton obrabiarek o wartości przeszło 100 milionów Euro.

Jeśli chodzi o części i akcesoria do obrabiarek Polska importuje głównie z Chin. Producenci z tego kraju dostarczyli do polski 5750 ton części i akcesoriów do obrabiarek o łącznej wartości 9,6 miliona Euro.  Dla porównania rynek niemiecki przetransferował do nas 3951 ton tych produktów o znacznie wyższej niż w przypadku Chin wartości – przeszło 81 milionów Euro.


comments powered by Disqus