Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw

Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw

- raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Rosnący poziom konkurencji w gospodarce światowej sprawia, że stale wzrasta zapotrzebowanie na rozwiązania zwiększające efektywność przedsiębiorstw, jakość produkowanych wyrobów oraz podnoszące poziom bezpieczeństwa pracowników. Jednym z takich rozwiązań, które spełnia wszystkie wymienione warunki jest robotyzacja procesów produkcyjnych, czyli zastępowanie pracy ludzkiej na stanowiskach monotonnych, uciążliwych i niebezpiecznych dla człowieka pracą wykonywaną przez roboty przemysłowe .

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), przy wsparciu FANUC Polska, jednego z największych na świecie producentów robotów, przeanalizował polski rynek pod kątem rozwoju robotyzacji i opracował raport przedstawiający rzeczywiste efekty wynikające z automatyzacji polskich przedsiębiorstw. Raport został przygotowany w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone wśród przedstawicieli 101 firm działających w polskim sektorze produkcji. Wśród ankietowanych znalazły się zarówno firmy, które stosują już roboty przemysłowe, jak również przedsiębiorstwa, które jeszcze nie korzystają z możliwości wzmacniania konkurencyjności, oferowanych przez nowoczesną technologię.

Kluczowe wnioski z raportu

Polscy producenci coraz wyraźniej dostrzegają potrzebę zwiększania efektywności produkcji i konkurencyjności swoich firm. Mówiąc o powodach, dla których robotyzują linie produkcyjne najczęściej wymieniają: konieczność zwiększenia wydajności produkcji (76 proc.), podniesienia konkurencyjności (52proc.), zachowania jednakowego poziomu jakości (43 proc.), zautomatyzowania części procesu (38 proc.), czy też potrzebę podniesienia bezpieczeństwa w zakładzie (19 proc.).

FANUC1Według normy ISO ITR 8373 manipulacyjny robot przemysłowy jest automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swobody, posiadającą własności manipulacyjne lub lokomocyjne. Maszyna ta może być stacjonarna lub mobilna.


Udostępnij

comments powered by Disqus