Konsumpcja obrabiarek,

Konsumpcja obrabiarek to produkcja maszyn minus eksport, plus import. W przypadku obrabiarek są to środki, jakie kraj inwestuje w swoje zdolności produkcyjne.

Największym na świecie konsumentem obrabiarek są Chiny. W stosunku do roku 2011 poziom konsumpcji obrabiarek zmniejszył się tu tylko nieznacznie - o 1 proc. Na uwagę zasługuje także duży wzrost konsumpcji obrabiarek w Stanach Zjednoczonych (+19 proc.), Kanadzie (+10 proc.), Wielkiej Brytanii (+9 proc.), Portugalii (+16 proc.) oraz Argentynie, która może pochwalić się najwyższym spośród wszystkich analizowanych krajów - 24 proc.- wzrostem konsumpcji.

Światowa konsumpcja obrabiarek w 2012r.

 FANUC


comments powered by Disqus