Klasyfikacja obrabiarek CNC

Współcześnie stosowane są głównie obrabiarki CNC, w których ze względu na stopień zaawansowanej automatyzacji i złożoność procesu wytwarzania wyróżnia się obrabiarki sterowane numerycznie, centra obróbkowe, autonomiczne stacje obróbkowe.

W ogólnym ujęciu obrabiarki te można podzielić na dwie grupy:

 • do obróbki korpusów,
 • do obróbki części obrotowych typu wałek, tarcza, tuleja.

Ze względu na położenie osi wrzeciona wyróżnia się obrabiarki:

 • o osi pionowej wrzeciona,
 • o osi poziomej wrzeciona.

Podział ze względu na określone przeznaczenie produkcyjne obejmuje (dotyczy

centrów obróbkowych):

 • centra frezarskie,
 • centra frezarsko – wiertarskie,
 • centra frezarsko – wytaczarskie,
 • centra wiertarsko – wytaczarskie,
 • centra tokarskie,
 • centra szlifierskie.

Wymienione powyżej maszyny mogą być budowane w różnych układach kinematycznych, z różną liczbą osi sterowanych prostoliniowo i obrotowo.

Mówiąc o klasyfikacji obrabiarek warto wspomnieć również o podstawowych zespołach obrabiarek CNC, a więc przede wszystkim o ich układach napędowych.

Układy przenoszące energię z sieci elektrycznej do zespołu roboczego maszyny składają się z:

 • układu zasilającego i sterującego pracą silnika napędowego,
 • silnika napędowego,
 • przekładni mechanicznej łączącej silnik z zespołem roboczym (zmiana rodzaju i ilości ruchu),
 • zespołu roboczego maszyny.

Napędy stosowane w obrabiarkach spełniają dwa podstawowe zadania:

 • umożliwiają uzyskanie ruchu niezbędnego do wykonania pracy realizowanej przez maszynę (napędy główne).
 • zapewniają względny ruch układów obrabiarki po zaprogramowanym torze i z określoną prędkością (napędy ruchu posuwowego).

 Napędy stosowane w obrabiarkach


Udostępnij

comments powered by Disqus