Główne cechy współczesnych obrabiarek CNC

Obrabiarka sterowana numerycznie (skrót NC z ang. Numerical Control) to obrabiarka, która przetwarza dyskretne wartości wejściowe w postaci binarnej i impulsowej na odpowiednie ruchy robocze. Pierwsze obrabiarki o sterowaniu numerycznym powstały na przełomie lat 40. i 50. XX wieku. Obecnie najczęściej spotyka się obrabiarki sterowane komputerowo CNC (skrót CNC z ang. Computerized Numerical Control), których kody sterujące najczęściej generuje się za pomocą programów graficznych 3D.

Charakterystycznymi cechami takich obrabiarek są:

 • oddzielny napęd (silnik, siłownik) i układ pomiarowy każdej osi sterowanej numerycznie,
 • bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej i posuwów,
 • napęd przenoszony za pomocą śrub tocznych,
 • eliminowanie prowadnic ślizgowych na rzecz tocznych,
 • eliminowanie przekładni zębatych,
 • kompaktowa konstrukcja o zamkniętej przestrzeni roboczej,
 • mała podatność statyczna i dynamiczna,
 • automatyczny nadzór i diagnostyka, w tym zdalna przez internet
 • duża moc (jako suma mocy poszczególnych napędów),
 • osiąganie znacznych wartości parametrów obróbki (np. duże prędkości obrotowe),
 • głowice i magazyny wielonarzędziowe,
 • magazyny narzędziowe z automatyczną wymianą narzędzi,
 • zmieniacze narzędzi,
 • systemy narzędziowe z narzędziami składanymi,
 • sterowanie wieloma osiami (np. osiami A; B; C),
 • narzędzia obrotowe napędzane,
 • jeden lub więcej suportów narzędziowych,
 • obróbka równoległa z wykorzystaniem wielu wrzecion lub suportów narzędziowych,
 • złożona kinematyka pracy (uchylne głowice narzędziowe, stoły obrotowo-uchylne, obróbka pięcioosiowa, obrabiarki o strukturze równoległej),
 • automatycznie i zdalnie sterowany konik,
 • automatyczny pomiar narzędzi,
 • kodowanie narzędzi,
 • automatyczna wymiana przedmiotu obrabianego,
 • automatyczny pomiar przedmiotu obrabianego,
 • automatyczne, mechaniczne usuwanie wiórów
 • duża stabilność termiczna zespołów roboczych obrabiarki,
 • komunikacja między współpracującymi obrabiarkami.

Występowanie powyższych cech w konkretnej obrabiarce często zależy od tego, w jak dużym stopniu jest ona przystosowana do pracy autonomicznej (bez obsługi człowieka).

Wymagania stawiane napędom głównym obrabiarek:

 • duża sztywność charakterystyki mechanicznej,
 • duży zakres bezstopniowej zmiany prędkości obrotowej silnika,
 • przebieg dopuszczalnego obciążenia w funkcji prędkości obrotowej, dostosowany do technologicznej charakterystyki obciążenia obrabiarki,
 • szybki rozruch,
 • zdolność do pracy serwonapędowej .

Wymagania stawiane napędom ruchu posuwowego obrabiarek:

 • duży zakres bezstopniowej zmiany prędkości obrotowej silnika,
 • szybki rozruch i hamowanie,
 • duża sztywność mechaniczna,
 • duża równomierność ruchu,
 • duża dokładność pozycjonowania.

Układy pomiarowe przemieszczenia i położenia – umożliwiają realizację pętli sprzężenia zwrotnego położeniowego. Są one elementami składowymi układów regulacji automatycznej położenia, tzn. serwomechanizmów stosowanych w napędach pozycjonujących. 

Wymagania stawiane układom pomiarowym:

 • duży zakres pomiarowy,
 • wysoka dokładność pomiarowa,
 • przystosowanie do pracy w warunkach przemysłowych (występowanie drgań, zmienna temperatura, duże przyspieszenia),
 • sygnał wyjściowy w postaci przebiegu elektrycznego.

Udostępnij

comments powered by Disqus