Co roboty mogą robić jutro?

Obserwowany w ostatnich latach intensywny rozwój mikroelektroniki i informatyki umożliwia ciągłe ulepszanie układów i systemów z dziedziny automatyki i robotyki, otwierając przed nimi zupełnie nowe perspektywy.

Proces nieustannego unowocześniania systemów automatyki powoduje, że w XXI wieku stają się one zdecentralizowanymi systemami wielokomputerowymi, o elementach komunikujących się za pomocą różnorodnych sieci komputerowych oraz właściwościach kształtowanych na drodze programowania komputerów tworzących strukturę sprzętową tych systemów.

W konsekwencji wzrośnie również liczba zastosowań robotów i układów automatyki, a powstające systemy z pewnością charakteryzować się będą jeszcze większą uniwersalnością i niezawodnością.

Zauważalnym trendem w nowoczesnej automatyce i robotyce jest także poszerzanie podstawowych zadań sterowania i kontroli o coraz bardziej złożone procedury diagnostyczne oraz zwiększanie decentralizacji zadań w systemie i poszerzanie autonomii poszczególnych jego elementów. Wydaje się, iż w dalszej perspektywie rozwój automatyki i robotyki ukierunkowany zostanie w dużej mierze na:

 • rozwój adaptacyjnych systemów sterowania oraz inteligentnych systemów kontrolno-pomiarowych
  i kontrolno-diagnostycznych,
 • konstruowanie robotów mobilnych, przeznaczonych do wykonywania specjalizowanych zadań w sferze cywilnej i wojskowej,
 • integrację systemów zarządzania i sterowania produkcją oraz powszechne wprowadzanie elastycznych systemów produkcyjnych,
 • dążenie do komunikowania systemów automatyki z zakładowymi sieciami informatycznymi (intranet) oraz sieciami o zasięgu międzynarodowym (Internet),
 • upowszechnianie komputeryzacji i automatyzacji w celu polepszenia stanu bezpieczeństwa obywateli i podniesienia komfortu życia (inteligentne budynki, automatyka samochodowa, kontrola urządzeń domowych za pośrednictwem sieci Internet i GSM).

Mając na uwadze wymienione kierunki rozwojowe spodziewać się można dalszego pogłębiania interdyscyplinarności w automatyce i robotyce, jak też bardziej wyrazistego przenikania się tej dziedziny wiedzy z mikroelektroniką i mechatroniką oraz informatyką i technologiami informatycznymi.

Rozwój robotyki i automatyki będzie stymulowany także nowymi trendami w poszczególnych branżach przemysłu. Eksperci i obserwatorzy rynku wskazują następujące czynniku wzrostu:

 • Przemysł samochodowy
  • Wprowadzenie aut elektrycznych 
  • Modernizacja procesów produkcji
  • Nowe materiały
  • Automatyzacja zadań montażowych
 • Przemysł elektryczny i elektroniczny
  • Trend na produkty energooszczędne
  • Nowe technologie produkcyjne
  • Dynamiczny rozwój rynków konsumenckich na produkty elektroniczne
  • Innowacje w technologii  wyświetlaczy w tym oświetlenia LED jak również ekranu dotykowego, technologii OLED i wyświetlacze 3-D
 • Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych
  • Zwiększy zdolności produkcyjne na rynkach wschodzących
  • Rosnące zapotrzebowanie na CFK
  • Lekka konstrukcja produktów z plastiku pozwala zaoszczędzić energię
 • Przemysł metalowy i budowy maszyn
  • Racjonalizacja zużycia energii i obniżenie emisji CO2
  • Elastyczny system produkcji
  • Redukcja kosztów
  • Zwiększenie zdolności produkcyjnej i unowocześnienie produkcji na rynkach wschodzących
 • Przemysł farmaceutyczny
  • Światowy popyt na produkty farmaceutyczne wzrasta
  • Wyższe standardy bezpieczeństwa
  • Zmiany demograficzne spowodują starzenie się społeczeństwa
  • Systemy opieki zdrowotnej powstają w coraz większej ilości krajów
 • Przemysł spożywczy (żywności i napojów)
  • Wzrost różnorodności i podwyższone standardy jakości
  • Wymogi dotyczące higieny produkcji
  • Krótsze cykle produkcyjne i częstsze zmiany w systemie produkcji

 

Źródło: IFR


Udostępnij

comments powered by Disqus