Przyszłość robotów przemysłowych w Polsce

Przedsiębiorcy ankietowani przez IBnGR (korzystający już z robotów) potwierdzają, że ich doświadczenia są w zdecydowanej większości przypadków pozytywne.

Przedsiębiorstwa, które zaczęły uzyskiwać korzyści z robotyzacji produkcji, przyznają, że decyzja o zakupie robotów przemysłowych była decyzją trafioną. Zdecydowana większość firm – 73 proc.już zdecydowała o kolejnych inwestycjach w roboty. Kolejne zakupy robotów przemysłowych są zwykle podyktowane koniecznością dalszego zwiększania produktywności zakładu i poprawiania tym samym konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dodatkowo decyzje o dalszym zakupie są wzmacniane rzeczywistymi, odniesionymi przez firmy (z wcześniejszych wdrożeń) korzyściami.

Do podejmowania tego rodzaju inwestycji skłania również dodatni wpływ na wyniki firmy, jaki już odczuli przedsiębiorcy oraz relatywnie szybki zwrot poniesionych nakładów finansowych.      

 

Natomiast w przypadku firm, które dotąd nie przeprowadziły robotyzacji w swoich zakładach, również w najbliższej przyszłości nie zanosi się na tego rodzaju inwestycje. Powodem takiego podejścia jest przeważnie albo ogólny brak obiektywnych przesłanek do robotyzacji (np. brak seryjnej produkcji), albo subiektywne przekonanie przedsiębiorców o braku konieczności takiej automatyzacji linii produkcyjnych, mimo że charakter i organizacja produkcji mogłyby całkowicie uzasadniać taką inwestycję.

 

W latach 2015 - 2017 przewidywany jest średni 12% wzrost montażu robotów w ciągu roku (CAGR): około 6% w Ameryce Północnej i Południowej oraz Europie i około 16% w Azji i Australii. Tendencja do automatyzacji rośnie wraz z ilością montowanych robotów. Nowoczesny przemysł (Industry 4.0) łączący rzeczywiste fabryki z wirtualną rzeczywistością będzie zwiększał swoją rolę w światowej produkcji. Robotyka przemysłowa ma przed sobą znakomitą przyszłość. Czy również w Polsce?


comments powered by Disqus