Co Polacy wiedzą o robotach?

Czym jest robot? - na tak postawione pytanie, co piąty Polak odpowiada - sztuczny człowiek, który może pomagać ludziom w gospodarstwie domowym.

Czym jest robot? - na tak postawione pytanie, co piąty Polak odpowiada - sztuczny człowiek, który może pomagać ludziom w gospodarstwie domowym. Natomiast, w opinii, co trzeciego Polaka robotem jest zwinne, inteligentne urządzenie, które można posłać tam gdzie człowieka trudno lub w ogóle nie należy posyłać, np. w kosmos lub na pole walki, w celu rozbrajania bomb. Podobna liczba respondentów wie, że roboty to urządzenia, które pracują w oparciu o system komputerowy, a więc są sterowane przez człowieka. Polacy utożsamiają robota z funkcjonalnym urządzeniem, które służy człowiekowi, wyręczając go w najmniej lubianych lub niebezpiecznych zajęciach. Co więcej, robot w opinii Polaków wspiera człowieka na jego „życzenie”, ponieważ do swojej pracy jest komputerowo programowany, właśnie przez człowieka. Jednocześnie tylko nielicznym Polakom (niecałe 8 proc.) robot kojarzy się z przemysłem, gdzie silne ramiona inteligentnych maszyn mogą być wykorzystywane do wykonywania zadań zbyt ciężkich fizycznie lub niebezpiecznych dla zdrowia człowieka.

 FANUCCzy robot jest bezpieczny?

Bardzo duża grupa ankietowanych Polaków nie ma wątpliwości, co do swojego bezpieczeństwa w kontakcie z robotami. Aż 83 proc. badanych jednoznacznie odpowiedziało, że robot jest bezpieczny dla człowieka. O swoje bezpieczeństwo w towarzystwie robotów obawiałby się tylko, co dziesiąty badany.

 FANUC

 Czy zaawansowana technologia stosowana w robotach jest trudna w obsłudze?

Ponad 64 proc. uczestników badania jest zdania, że nie. A to oznacza, że większość Polaków raczej nie ma obaw, że zaawansowana technologia może być barierą do jej szerszego zastosowania w Polsce. Co trzeci Polak sądzi, że robotyzacja może być trudna w obsłudze. Należy podkreślić, że Polacy, którzy nie obawiają się trudności w obsłudze robotów mają rację. Obsługa funkcjonalnych paneli stosowanych w robotach wcale nie jest trudniejsza niż obsługa powszechnych dziś komputerów.

 FANUC

Czy robota można kupić w Polsce?

Większość Polaków, bo ponad 74 proc. ankietowanych przez Instytut HOMO HOMINI wie, że roboty są urządzeniami, które można zakupić na polskim rynku. Znacznie mniejsza grupa (16 proc.) respondentów sądzi, że w Polsce zakup tego typu urządzeń jest niemożliwy.  Niemal, co dziesiąty badany w ogóle nie orientuje się na temat możliwości zakupu robota. Warto podkreślić, że oferta zakupu innowacyjnych robotów przemysłowych w Polsce jest równie bogata jak w krajach Europy Zachodniej.

 FANUC

Co jest droższe – japoński robot czy niemiecki samochód?

Co ciekawe, znaczna część Polaków uważa, że roboty są drogimi urządzeniami. Ponad 62 proc. badanych sądzi, że koszt japońskiego robota przewyższa koszt zakupu dobrego, niemieckiego auta. Warto zwrócić uwagę, że na wyższy koszt w przypadku samochodu postawiło tylko niecałe 14 proc. respondentów. Niecałe 18 proc. ankietowanych uważa, że koszt zakupu obu produktów jest porównywalny. I trzeba podkreślić, że właśnie te osoby w swoim osądzie są najbliżej prawdy.

 FANUC

Czy Polacy obawiają się, że roboty mogą zabrać im pracę?

Większość – 71 proc. - Polaków widzi w robotach zagrożenie dla swojej pracy. Jest to stereotyp, który krąży także w innych społeczeństwach europejskich. Warto jednak pamiętać, że zarówno doniesienia ekspertów, jak i doświadczenia polskich producentów dowodzą, że roboty otwierają nowe perspektywy, a w związku z tym nie tylko nie redukują zatrudnienia, ale wręcz tworzą przestrzenie dla nowych miejsc pracy. Według Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) dotychczas na świecie dzięki robotom powstało 10 milionów miejsc pracy, a w ciągu najbliższych siedmiu lat może przybyć ich kolejne 3 miliony.

 FANUC

W jakim zakładzie chcą pracować Polacy?

Paradoksalnie w stosunku do poprzedniego pytania, ponad połowa Polaków chciałaby pracować w firmie, która inwestuje właśnie w technologię. Co ciekawe, respondenci wybierali tę odpowiedź ze świadomością, że firma, która skupia się na długofalowym rozwoju może nie mieć nadwyżek finansowych, które mogłaby przeznaczyć na premie dla pracowników. Wśród badanych znalazły się także osoby, dla których budowanie solidnych podstaw rozwoju zakładu nie ma dużego znaczenia. Co trzeci Polak chciałby mimo wszystko, aby firma nie wybiegała zbyt daleko w przyszłość i koncentrowała się tylko na bieżących potrzebach produkcji i potrzebach pracowników. Tylko, co dziesiąty Polak wybrałby firmę, która swoją konkurencyjność chce budować na najprostszych, ale jednocześnie na najmniej skutecznych sposobach tj. wybieranie najtańszych materiałów do produkcji.

 FANUC

Jakie efekty mogą nastąpić w wyniku zrobotyzowania zakładu?

Na pierwszym miejscu respondenci wskazali obniżenie kosztów (19,8%), zarówno tych, które stanowią rzeczywistą cenę produktów finalnych trafiających na sklepowe półki, jak również kosztów związanych z ich wytwarzaniem.  Jako drugi pozytywny efekt z robotyzacji badani Polacy wskazali wzrost wydajności produkcji (16,5% - robot umożliwia pracę w cyklu dobowym, bez zbędnych przerw). Kolejną wymienianą korzyścią, która wiąże się z robotyzacją jest zdaniem badanych wyższa jakość produktów (16,1%). Uczestnicy badania wskazywali również na wzrost bezpieczeństwa w zakładzie (15,5%). Nieco mniej poparcia zyskały odpowiedzi, że w wyniku robotyzacji następuje redukcja zatrudnienia, a także taka, że zakład nie notuje żadnych zmian, poza tym, że ogólnie staje się bardziej nowoczesny. Warto zwrócić uwagę, że respondenci badania znacznie częściej wskazywali na korzyści ekonomiczne i produkcyjne niż np. na odpowiedź, że w wyniku robotyzacji firma zwalnia pracowników.

 FANUC

 

Czy roboty pomagają firmom zwiększać konkurencyjność?

Odpowiedź na to pytanie idzie w parze z poprzednimi. Polacy dostrzegają szereg korzyści
z robotyzacji i niemal jednogłośnie (ponad 90 proc. badanych) jednoznacznie twierdzą, że roboty mogą pomagać firmom w budowaniu przewagi konkurencyjnej w swoich branżach. Sceptyków, którzy nie są przekonani, że ta technologia może być skuteczna jest znacznie mnie. Takiej odpowiedzi udzieliło niespełna 7 proc. badanych.

 FANUC

Badanie opinii publicznej zostało zrealizowane przez Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI


METODOLOGIA

  • Czas realizacji badania: 25 marca - 8 kwietnia 2013r.
  • Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie
  • Próba: Losowo-kwotowa, stanowiąca liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu pełnoletnich mieszkańców Polski z zachowaniem rozkładów terytorialnych (dane wg GUS).
  • Operatem losowania jednostek badania jest baza teleadresowa jednostek będąca powszechnie uznanym spisem zawierającym niezbędne punkty adresowe i spełniający następujące metodologicznie konieczne warunki: aktualności, kompletności, wyłączności i dostępności. Techniką pozyskiwania numerów telefonicznych respondentów jest Random Digit Dialing, polega ona na losowaniu numerów telefonów z bazy powstałej przez generowanie numerów telefonów na podstawie przydziałów prefixów telefonicznych poszczególnym operatorom telefonii stacjonarnej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
  • Wielkość próby: n= 1087; błąd oszacowania = 3 proc.; poziom ufności 0,95

Technika badawcza: badanie zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.


comments powered by Disqus