Jakie korzyści z zastosowania maszyn CNC,

Jakie korzyści z zastosowania maszyn CNC,

można dostrzec w codziennej produkcji?

Zapytaliśmy o to użytkowników obrabiarek i producentów sterowań oraz maszyn CNC, które są dostarczane na polski rynek

Zdaniem użytkowników obrabiarek CNC

Zbigniew Kwietniewski, kierownik zespołu technologów i programistów w firmie Federal-Mogul Gorzyce.  Firma produkuje tłoki stalowe, stanowiące przyszłość sektora motoryzacyjnego na potrzeby potentatów m.in. firmy Daimler, Volvo czy Fiat.

 • Bardzo wysoka precyzja wytwarzania, idealnie zgodnie z założeniami konstrukcji – tylko to pozwala sprostać wymogom producentów samochodów
 • Szybkość wytwarzania

„Konstrukcja tłoka jest tak daleko posunięta technologicznie, że jeśli zwiększymy wielkość fazy krawędzi kanałka pierwszego o 0,1 milimetra (100 mikronów) powyżej zadanej wartości, to zużycie oleju wzrośnie prawie dwukrotnie. Czasem trudno sobie nawet wyobrazić, jak wielki wpływ na jakość pracy naszych silników mają tak małe rzeczy. Ale przecież my chcemy, by auta zużywały 4 litry paliwa i prawie nie pobierały oleju. Dlatego wciąż zmieniają się normy i związane z nimi wymogi dla nas, jeśli chodzi o precyzję. W ciągu mojej 15-letniej kariery w firmie tolerancja w tej mierze została zawężona 10-krotnie”.

Marcin Gadomski, zastępca dyrektora produkcji w firmie Juropol, która jest największym w Unii Europejskiej wytwórcą syntetycznego szafiru stanowiącego przyszłość sektora elektroniki.

 • Szybkość obróbki i zwiększenie wydajności.

  „Produkując konwencjonalnie, w ciągu ośmiogodzinnej zmiany mogliśmy obrabiać 1 kryształ, a po zastosowaniu maszyny ze sterowaniem CNC (FANUC Robodrill) możemy obrabiać 3 kryształy.
 • Możliwość używania narzędzi o mniejszych średnicach, bardziej zbliżonych do wymiarów finalnego produktu. To przekłada się na oszczędności - skraca się czas dalszej obróbki i maleją straty materiału. „Z jednego 30 kg kryształu uzyskiwaliśmy 700 mm produktu, a obecnie uzyskujemy 1000 mm”
 • Szafir produkowany w Juropolu przewyższa pod względem jakościowym produkty konkurencji, w tym azjatyckiej. Przewagę firmy buduje konkurencyjność cenowa i samowystarczalność.

Mirosław Kołacki, Członek Zarządu Merx Polska. Firma zajmuje się precyzyjną obróbką metali na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Specjalizuje się w produkcji części do samochodów, przemysłu lotniczego i medycznego. Jej klientami są tak duże firmy jak Volvo, Siemens, Bosch, czy SPX APV.

 • Niedościgniona szybkość - na maszynie CNC przez jedną zmianę można zrobić tyle detali, ile na maszynie konwencjonalnej przez tydzień.
 • Uniwersalność – maszynę można łatwo przezbrajać do produkcji różnych detali, podczas tej samej zmiany
 • Precyzja – nawet małe detale możemy produkować dokładniej i szybciej

„Jeśli firma chce się utrzymać na rynku, nie ma wyjścia, musi inwestować i wprowadzać nowe lepsze maszyny. Inaczej podzieli los dinozaurów”.

Mariusz Bożek, wiceprezes firmy Aesculap Chifa, która wchodzi w skład koncernu B.Braun i skupia jego polskie fabryki.

 • Oszczędności

Maszyny CNC kupiliśmy po to, żeby taniej wytwarzać półwyroby, które dotychczas były obrabiane na maszynach konwencjonalnych. Może się wydawać dziwne, że stosując droższe maszyny sterowane numerycznie można taniej coś na nich wytwarzać. W naszym przypadku jest to jednak możliwe, a wpływ na to ma kilka czynników, z których najważniejszym jest różnica w kosztach osobowych, które firma ponosi na obsługę maszyn konwencjonalnych i maszyn sterowanych numerycznie. Do wytworzenia tej samej ilości produkcji w przypadku maszyn sterowanych numerycznie potrzeba po prostu mniej osób, według naszych obliczeń - prawie o połowę. Wynika to z oszczędności z przezbrajania maszyn konwencjonalnych, a także z większej stabilności i przewidywalności wykorzystania maszyn CNC. Jedno zamocowanie na obrabiarce CNC (FANUC Robodrill) zastępuje nawet do dziesięciu zamocowań na maszynach konwencjonalnych, a każde dodatkowe zamocowanie to ingerencja w proces, to dodatkowe zdarzenie. Mówiąc językiem statystyki matematycznej, obrabianie detalu na maszynach konwencjonalnych w sekwencji operacji to inaczej iloczyn logiczny zdarzeń niezależnych od siebie, który zawsze będzie przybierał wartość prawdopodobieństwa sukcesu niższą niż w przypadku obrabianiu tego samego detalu za jednym zamocowaniem na maszynie CNC.  Chcę jednak podkreślić, że ta mniejsza ilość osób potrzebnych w obszarze obróbki wiórowej w naszej firmie nie oznacza żadnych zwolnień. Nadwyżka osób jest kierowana do realizacji innych zadań”.

Zdaniem producentów obrabiarek CNC

Stanisław Kamiński z MTI Rybnik

 „Dziś obrabiarki CNC można już określić, jako standard i konieczność. Nie wyobrażam sobie, żeby można było produkować – zarówno na mniejszą, jak i większą skalę – dokładne, powtarzalne elementy odpowiedniej jakości bez CNC. Pierwsze pomysły związane z maszynami CNC powstały już w latach 50. Od tych czasów, w wyniku nieustannego udoskonalania technologii, wszystko się zmieniło. Kiedyś wszystkim zajmował się tzw. „pan złota rączka”, dziś niemożliwym jest, by o kogoś takiego oprzeć produkcję. Co nie znaczy, że ci pracownicy nie są potrzebni w fabryce. Przeciwnie – powinni jednak wciąż podnosić swoje kwalifikacje na przykład tak, by obsługiwać maszynę CNC”.

Paweł Paśnicki, prezes w firmie AVIA S.A.

„I obrabiarka i sterowanie mają duży wpływ na produkcję. Klient, który przechodzi z produkcji na maszynach starych czy konwencjonalnych na maszyny nowoczesne CNC, od razu uzyskuje diametralnie lepsze efekty. Podobnie klient, który prowadzi różnorodną produkcję i zmienia obróbkę z 3-osiowej na 5-osiową. Produkcji nie zmienia sama maszyna czy sterowanie, a całość wdrożonego produktu”. Na czym to dokładnie polega?„Na większej wydajności, produktywności, dokładności i łatwości programowania niż ta uzyskiwana na maszynach starych i konwencjonalnych. Maszyny CNC pozwalają uzyskać niezwykłą precyzję i powtarzalność detalu – na maszynach konwencjonalnych czy za pomocą produkcji ręcznej rozrzut wymiarów będzie większy, detale nie będą identyczne. Co więcej, maszyny CNC możemy łatwo przestawić na inny detal, ich programowanie nie jest skomplikowane. Można się z tym łatwo uporać zarówno na samej maszynie, jak i dokonując transmisji programów z zewnętrznych programów CAM, które służą do programowania maszyn CNC”.

Jacek Okrutny, prezes AFM DEFUM

Obecny przemysł bez nowoczesnych technologii CNC po prostu przestaje istnieć. Proszę zwrócić uwagę, że w dzisiejszych czasach młodzi ludzie mają na co dzień do czynienia z komputerami, akceptują nowinki pojawiające się jak grzyby po deszczu, w niemal każdej sferze życia. I co najważniejsze, nie boją się technologii. Kiedyś było inaczej. Doskonale pamiętam początki, kiedy sterowania numeryczne wchodziły do użycia na szerszą skalę. Trzeba było wówczas wykorzystać doświadczonych tokarzy, a ci woleli pójść na chorobowe lub wcześniejszą emeryturę niż uczyć się nowych technik komputerowych”. 

Zdaniem dostawcy sterowań CNC

Konrad Grohs, prezes FANUC Polska

Nowoczesna technologia CNC to na pewno najlepsza gwarancja utrzymania wysokiej wydajności zakładu, przy najwyższym możliwym poziomie oszczędności. Jako firma blisko współpracująca z sektorem produkcji często spotykamy się sytuacjami, kiedy automatyzacja i robotyzacja jest traktowana przez firmy, jako ostatnia deska ratunku. Firmy, które sięgają po nowoczesne rozwiązania wykorzystały już wszelkie inne możliwości, aby sprostać bieżącym wymogom produkcji. Mam tu na myśli np. optymalizację kosztową uzyskaną dzięki korzystaniu z tańszych materiałów, obniżki marży, redukcję stałego zatrudnienia na rzecz pracowników sezonowych itp. W efekcie tych prób okazuje się, że nie ma długofalowej poprawy a jedynie spadek, jakości produktów. Na dłuższą metę oznacza to pogłębianie się trudności, co w przypadku pogorszenia koniunktury na rynku nieuchronnie prowadzi do znacznej obniżki skali produkcji czy wręcz bankructwa. Firmy muszą myśleć o dalszym rozwoju poważnie i odważnie. Technologia umożliwia ścisłe przewidywanie procesu produkcji oraz planowanie jej skali, a w efekcie świadome działanie na rzecz zwiększania rynku zbytu”.

Piotr Lecyk, inżynier FANUC Polska.

Przed technologią CNC nie ma ucieczki. 100% nowoczesnych zakładów pracy używa obrabiarek numerycznych, a ich wyniki produkcyjne potwierdzają opłacalność tej technologii. W nowoczesnym przemyśle, kiedy serie produkcyjne bywają niewielkie, a asortymenty produktów wytwarzanych na jednej linii produkcyjnej bardzo duże, po prostu nie da się już produkować inaczej. Obecnie obserwuje się odchodzenie od linii i maszyn specjalizowanych na rzecz obrabiarek – uniwersalnych, łatwych w przezbrajaniu i programowaniu. Naprzeciw tym potrzebom stara się wychodzić FANUC, przedstawiając produkty ułatwiające zarówno podstawową obsługę, jak i programowanie oraz symulację obróbki”.


Udostępnij

comments powered by Disqus