Historia technologii CNC

Człowiek praktycznie od początku swojego istnienia miał potrzebę tworzenia. Zaczynał nieśmiało od rzeczy najprostszych służących ochronie ciała przed warunkami zewnętrznymi.


Udostępnij

comments powered by Disqus