Roboty przemysłowe

Roboty dają ludziom pracę

Roboty dają ludziom pracę

Eksperci Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) informują, że roboty przemysłowe stworzyły blisko 10 milionów miejsc pracy, a w ciągu najbliższych siedmiu lat dzięki robotom powstanie od 2 do 3,5 miliona nowych miejsc pracy na całym świecie. Największe perspektywy otworzą się m.in. przed pracownikami zakładów produkcyjnych, w szczególności przemysłu spożywczego, elektronicznego i fotoogniw. Zatrudnienie będzie rosło w tych sektorach na zasadzie bezpośrednich związków z robotyką albo też będą to miejsca pracy bezpośrednio dzięki niej stworzone – choćby w obszarze rozwoju produktów, marketingu, serwisie i sprzedaży.

Zobacz więcej

Najsilniejszy robot świata

Najsilniejszy robot świata

FANUC M-2000iA/1200 został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najsilniejszy robot na świecie.

Zobacz więcej

Z chirurgiczną precyzją

Z chirurgiczną precyzją

– rośnie zapotrzebowanie na roboty w przemyśle farmaceutyczno-medycznym

Mogą pracować bez wytchnienia, 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Swoją pracę wykonują z niesłabnącym zapałem, pełnym zaangażowaniem w proces produkcji i wręcz chirurgiczną precyzją. Z punktu widzenia firm są wzorowymi pracownikami, którzy z jednej strony stoją na straży kosztów produkcji, a z drugiej nieustannie przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstwa oraz poprawy jego konkurencyjności. Mimo to, roboty i inteligentne obrabiarki CNC w polskim przemyśle farmaceutyczno – medycznym ciągle stanowią rzadkość.

Zobacz więcej

Przyszłość robotów przemysłowych w Polsce

Przyszłość robotów przemysłowych w Polsce

Przedsiębiorcy ankietowani przez IBnGR (korzystający już z robotów) potwierdzają, że ich doświadczenia są w zdecydowanej większości przypadków pozytywne.

Zobacz więcej

Globalizacja gospodarki światowej

Globalizacja gospodarki światowej

wpłynie stymulująco na rozwój nowych technologii

Czy wiesz, że…
Coraz silniejsza konkurencja ze strony producentów zagranicznych zaczęła wywierać presję na podniesienie produktywności w krajach rozwiniętych. Natomiast potrzeba szerszego wykorzystania robotów w krajach rozwijających się, pomimo dostępu do taniej siły roboczej wynika z konieczności uzyskania jakości i precyzji wymaganej przez rynki rozwinięte, którą w niektórych wypadkach może zagwarantować jedynie robotyka.

Zobacz więcej

Polscy przedsiębiorcy korzystający z robotów

Polscy przedsiębiorcy korzystający z robotów

odnotowują wymierne korzyści!

Z badania przeprowadzonego przez IBnGR w 2013 r.wynika, że firmy, które wdrożyły u siebie roboty przemysłowe w zdecydowanej większości przypadków odnotowały wymierne korzyści. W szczególności chodzi o efekty finansowe dla firmy, efekty rynkowe (popytowe), efekty produkcyjne dla zakładu oraz efekty dla pracowników.

Zobacz więcej

Gęstość robotyzacji

Gęstość robotyzacji

,czyli które gospodarki naprawdę korzystają z możliwości oferowanych przez roboty

Według szacunków Międzynarodowej Federacji Robotyki przeciętna gęstość robotyzacji(1) w gospodarce światowej wynosi obecnie około 58 robotów przemysłowych na 10 tysięcy pracowników zatrudnionych w przemyśle. Pod tym względem dominują dwie gospodarki azjatyckie – Korea Południowa z wartością wskaźnika 396 oraz Japonia z wartością 332.

Zobacz więcej

Co Polacy wiedzą o robotach?

Co Polacy wiedzą o robotach?

Badanie Instytutu HOMO HOMINI

Czym jest robot? - na tak postawione pytanie, co piąty Polak odpowiada - sztuczny człowiek, który może pomagać ludziom w gospodarstwie domowym.

Zobacz więcej

Rynek robotów przemysłowych:

Rynek robotów przemysłowych:

statystyki IFR 2013

"W 2013 roku zostało sprzedanych około 179 000 robotów przemysłowych. To o 12 proc. więcej niż w 2012 roku" - ogłosił Arturo Baroncelli, prezydent IFR na targach Automatica w Monachium.

Zobacz więcej

Polski rynek robotów:

Polski rynek robotów:

dane GUS 2012

Z najnowszych danych GUS wynika, że w Polsce nastąpił 12,5 proc. wzrost liczby zainstalowanych środków automatyzacji przemysłu. Spośród wielu dostępnych rozwiązań w tej grupie, największą popularnością wśród przedsiębiorców cieszyły się roboty przemysłowe.

Zobacz więcej

Co powstrzymuje firmy przed instalacją robotów?

Co powstrzymuje firmy przed instalacją robotów?

Mimo, że polski rynek dostrzega korzyści wynikające z modernizacji zakładów produkcyjnych i coraz bardziej otwiera się na nowe technologie w Polsce wciąż jest wielu przedsiębiorców przekonanych, że robotyzacja nie przyniesie im korzyści. W efekcie, nie widzi potrzeby instalowania inteligentnych maszyn w swoich zakładach.

Zobacz więcej

Prawa robotów,

Prawa robotów,

czyli zasady współpracy człowieka z robotem

Termin „robotyka” został wprowadzony przez posiadającego rosyjskie korzenie amerykańskiego pisarza i profesora biochemii Isaaca Asimova. Był on także autorem praw robotów, które „regulują” zasady współpracy człowieka z maszynami. Co ciekawe, mimo, że zostały sformułowane w 1950 r. obowiązują do dziś.

Zobacz więcej

Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw

Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw

Rosnący poziom konkurencji w gospodarce światowej sprawia, że stale wzrasta zapotrzebowanie na rozwiązania zwiększające efektywność przedsiębiorstw, jakość produkowanych wyrobów oraz podnoszące poziom bezpieczeństwa pracowników. Jednym z takich rozwiązań, które spełnia wszystkie wymienione warunki jest robotyzacja procesów produkcyjnych, czyli zastępowanie pracy ludzkiej na stanowiskach monotonnych, uciążliwych i niebezpiecznych dla człowieka pracą wykonywaną przez roboty przemysłowe .

Zobacz więcej