Smart means Poland - Polska partnerem targów Hannover Messe

Smart means Poland - Polska partnerem targów Hannover Messe

Targi w Hanowerze należą do największych i najważniejszych na świecie imprez przemysłowych, podczas których promowane są nowe idee i nowinki branżowe.

Krajem partnerskim tegorocznej edycji targów, która odbędzie się w dniach 24-28 kwietnia 2017 r., jest Polska.

O naszym uczestnictwie w wydarzeniu, polskiej gospodarce i relacjach handlowych z Niemcami, mówił wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński podczas konferencji prasowej, która 9 lutego 2017 r. odbyła się w Hanowerze.

Hasłem przewodnim tegorocznych targów jest „Integrated Industry – Creating Value”. Idea ta łączy w sobie różne tematy związane np. z cyfryzacją produkcji (Industry 4.0) czy efektywnością energetyczną. W hasło to wpisują się działania polskiego rządu, określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

"Jako kraj partnerski tegorocznej edycji targów Hannover Messe, Polska chce pokazać, że zależy jej nie tylko na szybkim rozwoju gospodarki ale przede wszystkim na jej rozwoju w oparciu o innowacyjny przemysł. Wśród nich jest automatyka przemysłowa i oprogramowanie dla przemysłu, energia i napędy alternatywne oraz technologie pneumatyczne i próżniowe. Polscy przedsiębiorcy już dziś są projektantami przemysłu 4.0. i atrakcyjnymi partnerami dla firm zagranicznych. Polska jest też doskonałym miejscem do lokowania inwestycji" – powiedział wiceminister Tadeusz Kościński.

"Poprzez nasze uczestnictwo w targach, chcemy również dać jasny sygnał, że reindustrializacja to droga, którą wszyscy powinni podążać. Polski rząd stawia reindustrializację za jeden ze swoich głównych celów" – dodał wiceszef resortu.

Smart means Poland

Hasło przewodnie naszej obecności na targach w Hanowerze, jako kraju partnerskiego, to SMART MEANS POLAND.

"Polski potencjał rozwojowy w takich dziedzinach jak robotyka, informatyka przemysłowa, sterowanie, digitalizacja i automatyzacja procesów przemysłowych jest coraz bardziej dostrzegany poza granicami naszego kraju" – podkreślił wiceminister Tadeusz Kościński.

Polska należy do grona krajów z wyższym udziałem przemysłu w PKB niż średni poziom dla UE. Rośnie również znaczenie sprzedaży produktów zaawansowanych technologicznie w przemyśle. Prognozy na najbliższe lata przewidują wzrost rynku telekomunikacyjnego w Polsce, na który wpływ będą miały m.in.: usługi w chmurze, Big Data, przyrost transmisji danych, czy Internet rzeczy.

Polska aktywnie włącza się w proces Industry 4.0, który rewolucjonizuje sektor produkcyjny, sposób funkcjonowania zakładów oraz użytkowania produktów. Dzięki wykorzystaniu robotyki, zaawansowanych narzędzi IT, analizie danych oraz pogłębianiu współpracy między ludźmi i urządzeniami w przyszłości, fabryki będą działały szybciej, a ich wydajność wzrośnie.

Industry 4.0 nie jest jedynym określeniem odnoszącym się do nowej rzeczywistości w przemyśle. Używane są również inne określenia takie jak: „Smart Production” czy „Smart Manufacturing”.

"Stąd wybór naszego hasła przewodniego. Nowe technologie w przemyśle i zwiększanie efektywności energetycznej są smart. Polska ma ogromny potencjał i spore osiągnięcia w tych dziedzinach, czyli smart means Poland" – poinformował wiceminister rozwoju.

Również logo Polski wpisuje się w nasze hasło. K-drone to figura idealna. Oglądana z góry, jest kwadratem wpisanym w kwadrat. Jego powierzchnia jest zarazem symetryczna i niesymetryczna, wklęsła i wypukła.

Użycie polskich barw narodowych w symbolice K-drona sygnalizuje dążenie Polski do ciągłego rozwoju. Jego umiejscowienie w przestrzeni nowoczesnych technologii przemysłowych jest odzwierciedleniem kreatywności, innowacyjności i potencjału polskiej gospodarki.

Plany Polski w obszarach tematycznych targów

Polityka przemysłowa będzie ukierunkowana na wdrażanie inteligentnej reindustrializacji. Da ona impuls do rozwoju nowych, wyłaniających się gałęzi przemysłu opartych na technologiach cyfrowych, wymagających dużego zaangażowania nauki i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, które tworzyć będą produkty przełomowe. Będą one swoistym kołem zamachowym dla rozwoju wielu innych dziedzin gospodarki. Oznaczać to będzie zarazem możliwość rozwoju tradycyjnych branż, które wdrażając najnowocześniejsze technologie badawcze, produkcyjne i zarządcze, przesuną się na wyższy poziom w łańcuchu wartości.

Polska na targach będzie prezentować też rozwiązania w obszarze efektywności energetycznej m.in. elektromobilności. Rozwój pojazdów o napędzie elektrycznym może stanowić ogromny impuls zarówno dla przemysłu motoryzacyjnego jak i wielu innych przemysłów pracujących na jego rzecz. To nowy szeroki obszar działań innowacyjnych, a także możliwość rozwoju na terenie Polski najnowocześniejszych technik i technologii, które mogą znaleźć zastosowanie także w innych dziedzinach gospodarki. Ważnym elementem programu i filaru „Reindustrializacja” Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jest projekt e-bus. Zakłada on dynamiczny rozwój polskiej gospodarki w segmencie produkcji autobusów elektrycznych.

Polsko-niemiecka współpraca gospodarcza

Jednym z głównych partnerów handlowych Polski są Niemcy. Udział Niemiec w polskim eksporcie ogółem przekroczył wg danych za okres styczeń – listopad 2016 r. 27,3 proc. i odpowiednio 23,4 proc. w imporcie. Obroty handlowe w tym okresie rosły, polski eksport powiększył się o 2,4 proc. osiągając historycznie najwyższą wartość. Jednocześnie Polska jest liczącym się partnerem handlowym dla Niemiec.

Polska awansowała w 2016 r. na 7. miejsce najważniejszych partnerów handlowych Niemiec, po USA, Francji, Niderlandach, Chinach, Wielkiej Brytanii i Włochach. 

Od lat Polska jest bardzo ceniona przez niemieckich inwestorów z różnych branż przemysłu. Szczególnym zainteresowaniem, także niemieckich inwestorów, cieszy się branża automotive. Daimler zbuduje w Jaworze fabrykę silników samochodowych. W 2014 r. BASF uruchomił w Środzie Śląskiej największy w Europie zakład produkcji katalizatorów samochodowych. Wśród polskich inwestorów w Niemczech można wskazać m.in.: PKN Orlen S.A. – jako największego inwestora, Grupę Ciech, Azoty, Kopex, Boryszew.

Na niemieckim rynku aktywnie działają też spółki IT: Comarch, Komputronik, Asseco; producenci mebli –Nowy Styl i Komandor; producent wykładzin podłogowych Decora; producenci odzieży –LPP i obuwia – CCC. 

*** 

Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe to najważniejsze wydarzenie branży przemysłowej na świecie. Towarzyszy im międzynarodowa wystawa innowacyjnych produktów i usług dla przemysłu. Więcej na stronie:http://www.hannovermesse.de/home

Ministerstwo Rozwoju opracowało program promocji umożliwiający przedsiębiorcom ubieganie się o dofinansowanie ich udziału w targach. Środki Programu Inteligentny Rozwój pokryją część kosztów działań promocyjnych, takich jak m.in. udział firm w targach, przygotowanie i dystrybucja materiałów np. w mediach czy też emisja spotów i filmów. Nabór wniosków przez PARP zakończy się 13 lutego 2017 r.

źródło: Ministerstwo Rozwoju

 

 


Udostępnij

comments powered by Disqus