Robot a ergonomia

Galeria

Nazwa ergonomia wywodzi się od dwóch greckich słów: ergon - czyn, praca oraz nomos - zwyczaj, prawo, wiedza. W przekładzie na język polski oznacza wiedzę o pracy. A co roboty wiedzą o pracy i potrzebach pracowników?

Według nowej encyklopedii powszechnej PWN, ergonomia to dyscyplina wiedzy zajmująca się zasadami i metodami dostosowywania warunków pracy do właściwości fizycznych i psychologicznych człowieka, czyli takiego sposobu konstruowania urządzeń technicznych i kształtowania materialnego środowiska pracy, jakie wynikają z wymagań fizjologii i psychologii pracy. Warto zauważyć, że pojęcie ergonomia pojawiło się w encyklopedii dopiero w 1970 roku.

Podstawowe znaczenie ergonomii to optymalizacja pracy, rozumianej jako układ lub system współdziałania człowieka ze środkami pracy. Szersze definicje jako przedmiot ergonomii określają nie tylko wiedzę o możliwościach człowieka, ale całą analizę i kształtowanie współzależności wszystkich elementów składowych systemu pracy, aktywności zawodowej człowieka, organizacji i środków pracy oraz produktu, będącego wynikiem pracy. Innymi słowy ergonomia to wiedza o tym, jak powinno być optymalnie zorganizowane środowisko pracy, aby było najpełniej przystosowane do psychofizycznych możliwości człowieka, i w jak najmniejszym stopniu wpływało na jego zdrowie.

W celu zdefiniowania optymalnych warunków pracy przyjmuje się odpowiednie normy. Wśród nich są m.in. dopuszczalne normy podnoszenia i przenoszenia ciężarów na jednego pełnoletniego pracownika.

Jak ciężkie ładunki może podnosić mężczyzna?

- 30 kg przy pracy stałej,

- 50 kg przy pracy dorywczej,

- 30 kg na wysokości > 4m,

- 30 kg na odległość > 25m.

Jak ciężkie ładunki może podnosić kobieta?

- 12 kg przy pracy stałej,

 3 kg dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia,

- 20 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej)

5 kg dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia.

Jak wiele udźwignie robot?

Robot zainstalowany w przedsiębiorstwie produkcyjnym ma za zadanie wyręczać człowieka we wszystkich zadaniach, które są niekorzystne dla jego zdrowia. Jedną z takich czynności jest pobieranie i przenoszenie ciężkich elementów. To jak wielki ciężar może przenosić robot zależy od wybranego modelu oraz jego udźwigu, ściśle określonego w specyfikacji maszyny.  Robot oddelegowany do takiego zadania odciąża pracowników, którzy nie muszą stale podnosić i przekładać detali o masie kilku kilogramów. Dzięki temu, że zrobotyzowane aplikacje są ściśle dopasowane do potrzeb procesu produkcji poprawia się ergonomia stanowisk pracy. Operatorzy realizują swoje zadania w bardziej komfortowych warunkach, bez ryzyka uszczerbku na zdrowiu. W dłuższej perspektywie przekłada się to na ich większą satysfakcję z pracy, a także wymierne korzyści dla pracodawcy m.in. lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie pracowników, wzrost wydajności produkcji, ograniczenie kosztów, brak ryzyka przekroczenia norm BHP, zwiększenie bezpieczeństwa pracy w zakładzie.


Udostępnij

comments powered by Disqus