Najwięksi producenci obrabiarek

Największym światowym producentem obrabiarek są obecnie Chiny, które w 2012 osiągnęły naprawdę imponujące wyniki. Produkcja obrabiarek w tym kraju osiągnęła wartość przeszło 27,5 miliardów dolarów.

Warto wspomnieć, że Chiny to kraj, który w ostatnim dziesięcioleciu wykonał gigantyczny skok technologiczny, dzięki czemu zagwarantował sobie silną pozycję wśród światowych liderów w produkcji obrabiarek, takich jak Japonia oraz Niemcy.

O rosnącej konkurencyjności państw azjatyckich decydują posiadane przez nie wymierne przewagi kosztowe (głównie w obszarze kosztów pracy). Wobec ich stałego postępu cywilizacyjnego wytwarzane przez tamtejszych producentów wyroby charakteryzuje wciąż relatywnie niska, lecz niewątpliwie rosnąca jakość oraz niezawodność. Na same Chiny przypadało w 2011 roku już ok. 30 proc. światowej podaży. Skalę ekspansji chińskich producentów najlepiej oddaje fakt, iż jeszcze w 2007r. byli oni trzecim największym krajem producenckim na świecie (po Japonii i Niemczech), z zaledwie 15 proc. udziałem w globalnym rynku. Od tego czasu wartość produkcji wzrosła ponad 2,5 krotnie, a ich pozycja rynkowa umocniła się głównie kosztem największych producentów europejskich,  takich jak Niemcy, Włochy i Szwajcaria.

Japonia to kraj przodujący, wysokorozwinięty i nieustannie inwestujący w nowoczesne technologie. Dzięki temu dostarcza na światowe rynki pokaźne ilości obrabiarek. W roku 2012 wartość tych dostaw wyniosła ponad 11,5 miliardów dolarów.

Niemcy to obecnie trzeci największy producent obrabiarek na świecie. Maszyny pochodzące z tego kraju charakteryzuje najwyższy możliwy poziom zróżnicowania asortymentowego. Niemiecka produkcja obrabiarek wzrosła w 2012r. o 2 proc. (w przeliczeniu na $) w stosunku do roku 2011, osiągając wartość 13,6 miliardów dolarów.

Na szczególną uwagę zasługują także Czechy, które osiągnęły najwyższy ze wszystkich analizowanych krajów wzrost produkcji obrabiarek. W 2012 r. nasi południowi sąsiedzi wyprodukowali aż o 13 proc. (w przeliczeniu na $) więcej obrabiarek niż w 2011r.

Światowa produkcja obrabiarek w 2012r.

FANUC

comments powered by Disqus