Jak działa sztuczna inteligencja?

Najważniejszym elementem każdego robota jest jego mózg. To tu przetwarzane są dane, a następnie na podstawie uzyskanych wyników podejmowane są racjonalne decyzje dotyczące sposobu realizacji powierzonego robotowi zadania.

Działanie robota może być sterowane przez człowieka, przez wprowadzony wcześniej program, bądź przez zbiór ogólnych reguł, które zostają przełożone na działanie robota przy pomocy technik sztucznej inteligencji

Aby lepiej zrozumieć, jak działa sztuczny mózg, a w efekcie robot, należy bliżej przyjrzeć się pracy naukowców. Głównym zadaniem badań nad sztuczną inteligencją jest konstruowanie maszyn i programów komputerowych zdolnych do realizacji wybranych funkcji umysłu i ludzkich zmysłów niepoddających się prostej numerycznej algorytmizacji. Problemy takie bywają nazywane AI-trudnymi i zalicza się do nich między innymi: podejmowanie decyzji w warunkach braku wszystkich danych, analiza i synteza języków naturalnych, rozumowanie logiczne/racjonalne, dowodzenie twierdzeń, gry logiczne takie jak np. szachy, zarządzanie wiedzą, preferencjami i informacją w robotyce, systemy eksperckie i diagnostyczne. Co ciekawe, prace dotyczące sztucznej inteligencji postępują systematycznie, ale przebieg tego procesu nie był dotąd tak szybki jakby życzyli sobie tego naukowcy. Znalezienie materiałów do skonstruowania sztucznego ciała z ruchomymi stawami i zdolnościami manualnymi nie okazało się aż tak problematyczne jak stworzenie sztucznego mózgu w swej inteligencji podobnego do ludzkiego.

Mimo tak zaawansowanych technologii stosowanych w robotach, ankietowani przez Homo Homini respondenci na pytanie o trudność w jej obsłudze odpowiadają dość zaskakująco. Ponad 64 proc. uczestników badania  jest zdania, że nie jest ona trudna. Jedynie co trzeci Polak sądzi, że robotyzacja może być trudna w obsłudze. Warto podkreślić, że to właśnie ci Polacy, którzy nie obawiają się trudności w obsłudze robotów, mają rację. Zdaniem Konrada Grohsa prezesa Fanuc Polska, japońskiej firmy produkującej roboty  - „Obsługa paneli stosowanych w robotach wcale nie jest trudniejsza niż obsługa powszechnych dziś komputerów. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii wszystkie urządzenia stają się coraz bardziej funkcjonalne i intuicyjne. Z robotami jest bardzo podobnie ”.


Udostępnij

comments powered by Disqus