Gdzie kupić robota i ile to kosztuje?

Czy robota można kupić w Polsce? Większość Polaków, bo ponad 74 proc. ankietowanych przez Instytut HOMO HOMINI wie, że roboty są urządzeniami, które można zakupić na polskim rynku. Znacznie mniejsza grupa (16 proc.) respondentów sądzi, że w Polsce zakup tego typu urządzeń jest niemożliwy. Co dziesiąty badany w ogóle nie orientuje się na temat możliwości zakupu robota.

 - „Oferta robotów dostępnych w Polsce jest bardzo zbliżona do ofert jaką producenci tych urządzeń przygotowują na potrzeby rynków zachodnich. Dotyczy to zarówno robotów przemysłowych, jak również robotów, które zostały stworzone do działania w mniejszej skali, np. w naszych domach czy ogrodach” - twierdzi Konrad Grohs, prezes FANUC Polska.

Na kolejne pytanie: Co jest droższe – japoński robot czy niemiecki samochód? znaczna część Polaków ankietowanych przez Homo Homini odpowiada, że roboty są drogimi urządzeniami. Ponad 62 proc. badanych sądzi, że koszt japońskiego robota przewyższa koszt zakupu dobrego, niemieckiego auta. Polacy utożsamiają niemieckie produkty z wysoką jakością, ale też wysoką ceną a więc w tym przypadku japońska technologia, w wyobrażeniach Polaków, jest wyjątkowo kosztowna. Warto zwrócić uwagę, że na wyższy koszt w przypadku samochodu postawiło tylko niecałe 14 proc. respondentów. Niecałe 18 proc. ankietowanych uważa, że koszt zakupu obu produktów jest porównywalny i właśnie te osoby są najbliżej prawdy.

A jakie są fakty?

Roboty przemysłowe są dostępne w Polsce. Polscy przedsiębiorcy mogą wybierać maszyny dla siebie korzystając z szerokich ofert producentów tych maszyn, które dziś swoim zakresem nie odbiegają już od propozycji oferowanych klientom w innych krajach. Co ważne, inteligentne urządzenia można zakupić również za pośrednictwem tzw. integratorów, czyli polskich firm inżynierskich zajmujących się wdrażaniem robotów w ramach ścisłej współpracy z producentami tych urządzeń.

Ile kosztuje robot?

Koszt nowego robota przemysłowego wraz z kontrolerami waha się w przedziale od 15 do 250 tys. Euro. Jednak mało, kto wie, że każda aplikacja wymaga dodania systemu peryferiów, co powoduje, że koszty instalacji robotów mogą się znacznie różnić w poszczególnych zakładach produkcyjnych.

Co jest czynnikiem decydującym o końcowej cenie robota?

Ostateczna cena stanowiska zrobotyzowanego jest bezpośrednio związana z zastosowaniem maszyny. Aby wybrać odpowiedni model robota, firma musi przeanalizować swoje potrzeby pod kątem: obszaru roboczego, zasięgu i udźwigu, jak również specyfiki produktu. Wnioski z tej analizy pozwolą sprecyzować peryferia, komponenty i rodzaj systemu bezpieczeństwa, a to wszystko pozwoli dopiero oszacować ostateczny koszt instalacji robota w konkretnym przedsiębiorstwie.


Udostępnij

comments powered by Disqus