Co to jest robot i do czego służy?

Początkowo najbardziej powszechnie akceptowaną definicją robotyki była definicja zaproponowana w 1979 r. w Stanach Zjednoczonych przez RIA (Robotic Industries Association): Robot jest programowalnym, wielofunkcyjnym manipulatorem (lub urządzeniem) zaprojektowanym do przenoszenia materiałów, części, narzędzi, lub wyspecjalizowanych urządzeń za pomocą zmiennych, programowanych ruchów w celu realizacji różnorodnych zadań.

Wraz z rozwojem robotyki pojawiały się nowe definicje opisujące cechy robotów i ich nowe zastosowania. Według normy PN-EN ISO 8373:2001 manipulacyjny robot przemysłowy jest:  automatycznie  sterowaną, programowalną,  wielozadaniową  maszyną  manipulacyjną  o  wielu  stopniach swobody,  posiadającą własności manipulacyjne lub lokomocyjne. Maszyna ta może być stacjonarna lub mobilna. 

Słownik PWN definiuje robotykę, jako: naukę zajmującą się projektowaniem i zastosowaniem robotów, a robota, jako urządzenie zastępujące człowieka przy wykonywaniu niektórych czynności.

Szerszą definicję robota można znaleźć również w Wikipedii. Brzmi ona następująco:

Pojęcia robot używamy do nazywania autonomicznie działających urządzeń odbierających informacje z otoczenia przy pomocy sensorów i wpływających na nie przy pomocy efektorów. Roboty takie budowane są przez badaczy zajmujących się sztuczną inteligencją lub kognitywistyką w celu modelowania zdolności poznawczych, sposobu myślenia lub zachowania zwierząt bądź ludzi. Mimo ogromnego postępu w tych dziedzinach, cel, którym jest stworzenie robota, co najmniej dorównującego inteligencją człowiekowi, wciąż wydaje się bardzo odległy. Dziedziną sztucznej inteligencji zajmującą się projektowaniem i konstruowaniem robotów jest robotyka. Robot jest też ogólnym pojęciem stosowanym do określenia istniejących w rzeczywistości bądź wyimaginowanych automatów i maszyn przypominających wyglądem człowieka lub zwierzę. Słowa robot prędzej użyjemy do nazwania człekokształtnej ruchomej kukły, niż wysoko wyspecjalizowanej nowoczesnej zmywarki do naczyń, – mimo że sposób działania tego urządzenia w pełni zgadza się z definicją robota. Przyczyną tego jest cechujący nas antropomorfizm.


Udostępnij

comments powered by Disqus