Aidar Digital – innowacja, która zmienia dane w hologramy

Aidar Digital – innowacja, która zmienia dane w hologramy

Galeria

U progu czwartej rewolucji przemysłowej coraz bardziej złożone linie i procesy produkcyjne przeżywają renesans optymalizacji.

Fabryki poszukują możliwości szybszego szkolenia pracowników, lepszej kontroli jakości, ścisłej współpracy zespołów rozproszonych oraz niezawodnych podzespołów, co skutecznie wpływa na zwiększenie elastyczności produkcji oraz efektywniejsze wykorzystanie aktywnego czasu pracy maszyn i robotów przemysłowych.

W nurt zmian zachodzących w globalnym przemyśle wpisuje się rzeczywistość rozszerzona (ang. augmented reality, AR) - stosunkowo nowa technologia, która zyskuje coraz szersze grono entuzjastów i pomysłodawców jej zastosowania w różnych sferach życia współczesnych ludzi, m.in. zatrudnionych na stanowiskach pracy w przemyśle.

Połączenie systemów wizyjnych, coraz szerszych możliwości przetwarzania i wyświetlania obrazów oraz wymiany danych w obszarze systemów IT decyduje o tym, że rozwój AR nabiera tempa. W efekcie otwierają sie zupełnie nowe możliwości - zarówno zwiększania efektywności wielu procesów obecnie realizowanych w zakładach produkcyjnych, jak i wdrażania nowych rozwiązań, zmieniających dotychczasowe modele produkcji.

Właśnie w dobie tych zmian dwie wrocławskie firmy - Kogifi Consulting Group, specjalizująca się w zastosowaniach nowoczesnych technologii w służbie e-biznesu i produkcji oraz  - FANUC Polska, przedstawiciel globalnego lidera w dziedzinie technologii CNC i uznanego eksperta w branży robotyki przemysłowej rozpoczęły współpracę w zakresie tworzenia nowoczesnych usług dla przemysłu, związanych z analizą dużych zbiorów danych (Big data), rozwoju algorytmów uczenia maszynowego oraz wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (AR/VR). I zaczynają odnosić coraz większe sukcesy.

FIELD - FANUC Intelligent Edge Link & Drive

FIELD to platforma IIoT łącząca ze sobą wszystkie urządzenia produkcyjne w zakładzie, w celu konsolidacji informacji służącej poprawie produktywności i ograniczeniu przestojów produkcji, w szczególności tych nieplanowanych. System umożliwia sprawne pozyskiwanie dużych ilości danych z warstwy produkcyjnej w czasie rzeczywistym i ich szczegółowe analizowanie, na krawędziach lokalnej sieci (ang. edge computing) i w środowisku mgły obliczeniowej (ang. fog computing), tj. bez konieczności wysyłania ich do zewnętrznej chmury znajdującej się poza zakładem, w celu nieustannej optymalizacji procesów produkcyjnych.

Warto zaznaczyć, że FIELD to platforma otwarta, umożliwiająca producentom korzystanie z aplikacji wspomagających analizę danych, pozyskiwanych z warstwy produkcyjnej - tworzonymi zarówno  przez ekspertów FANUC, jak i podmioty zewnętrzne. FIELD jest otwartym środowiskiem deweloperskim,  w którym  twórcy aplikacji  mogą opracowywać własne aplikacje „szyte na miarę” indywidualnych potrzeb produkcji i swobodnie używać ich w ramach realizowanych procesów wytwórczych.

FIELD to rozwiązanie bardzo praktyczne z punktu widzenia producentów poszukujących coraz bardziej efektywnych narzędzi wspomagających zarządzanie produkcją, a jednocześnie obiecujące szereg nowych możliwości, które będzie można wprowadzić w przyszłości. Innowacyjny produkt stworzony w ramach partnerstwa firm Kogifi i FANUC, w oparciu o FIELD,  jest pierwszym przykładem tego, jak rozwój różnych technologii tworzy pole do integracji i osiągania znacznie większych korzyści, niż każde z rozwiązań mogłoby zapewnić oddzielnie.

Praktyczny efekt synergii

Jednym z pierwszych rezultatów współpracy partnerów Kogifi i FANUC jest Aidar Digital, aplikacja która łączy moc sztucznej inteligencji i rozszerzonej rzeczywistości, by zapewnić dostęp do najbardziej istotnych danych w produkcji. Wykorzystanie przetwarzania przestrzennego i zaawansowanej analizy obrazu w oparciu o sztuczną inteligencję umożliwia identyfikację lokalizacji i kontekstu operacji. Poza bazą treningową, aplikacja umożliwia zdalną współpracę operatorów z ekspertami w rozszerzonej rzeczywistości. A ten nowy model współdziałania zwiększa wydajność operacyjną, zmniejsza koszty szkolenia oraz niweluje ryzyko błędów operatorów, które w dużym stopniu przyczyniają się do nieplanowanych przestojów produkcji.

Aidar Digital - jak to działa?

Z punktu widzenia użytkownika obsługa systemu jest bardzo prosta. Wystarczy założyć „inteligentne okulary” do pracy ze wsparciem rozszerzonej rzeczywistości, by za ich pośrednictwem zyskać dostęp do szerokiego zakresu informacji, niezbędnych do optymalnego zarządzania procesem produkcyjnym. Warto dodać, że okulary są podstawowym komponentem technologii AR wyposażonym w szereg rozwiązań komunikacyjnych, takich jak wyświetlacz, głośnik, mikrofon, kamera, system GPS czy Wi-Fi. Dzięki nim, użytkownik może komunikować się z ekspertami zewnętrznymi np. służbami serwisowymi, współpracownikami, partnerami, a także systemami informatycznymi wspierającymi jego pracę, takimi jak MES (Manufacturing Execution System) i SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).

AR z myślą o potrzebach fabryk

Rozwiązania rozszerzonej rzeczywistości są nieocenioną pomocą w trakcie przeglądów, diagnostyki czy napraw maszyn. Technicy pracujący w hali produkcyjnej otrzymują dostęp do dokumentacji technicznych, danych kontekstowych a także bardzo precyzyjnych wytycznych, ułatwiających wykonanie każdego zadania. W wielu przypadkach wsparcie zapewnione w ramach rzeczywistości rozszerzonej umożliwia im wykonywanie niezbędnych działań w sposób zbliżony do tego, jaki zapewniają  eksperci.

Aplikacja Aidar przedstawia zarówno dane bieżące, zbierane w czasie rzeczywistym, jak i dane historyczne wyświetlane w postaci hologramów. Operator może uzyskać dostęp do instrukcji dotyczących typowych zadań - wyświetlanych przed nim krok po kroku lub zainicjować zdalne połączenie, a następnie udostępnić i omówić z ekspertem wybrany widok z okularów. Warto podkreślić, że operator korzystający z rozwiązania ma pełną swobodę działania ponieważ podczas całego procesu jego dłonie pozostają wolne.

Dzięki rozwojowi technologii AR w coraz większym stopniu eliminuje się potrzebę przeglądania papierowych dokumentów, co znacznie przyspiesza pracę operatorów, poprawia wydajność procesów przy jednoczesnym ograniczeniu przeciążenia wynikającego z dużego nagromadzenia informacji i generuje oszczędności, wpływające na ogólny wynik finansowy zakładu.

Korzyści wynikające z użytkowania takich rozwiązań zauważają również dostawcy robotów i maszyn produkcyjnych. Wynika to z tego, że Aidar, w przypadku gdy operator potrzebuje  wsparcia w rozwiązaniu problemu, równolegle z nawiązaniem połączenia wysyła skan 3D otoczenia operatora, umożliwiając zdalnemu ekspertowi szybką ocenę sytuacji, możliwość łatwego przeanalizowania warunków w przestrzeni, a w efekcie wyróżnienie istotnych punktów wymagających przeprowadzenia pilnych działań utrzymaniowych lub serwisu. Służby serwisowe działające
z ramienia dostawcy maszyn nie muszą tracić cennego czasu na dojazd i mogą natychmiast wesprzeć klienta, prowadząc go za rękę.

Aidar Digital - najważniejsze cechy produktu:

 • Informacje IoT dostarczane są przez FIELD System w czasie rzeczywistym
 •  Agregacja wykresów informacyjnych IoT
 • Integracja z zarządzaniem zadaniami i nawigacją wewnętrzną
 • Samouczki krok po kroku w 3D i rozszerzonej rzeczywistości. Żadne kodowanie nie jest wymagane do ich tworzenia, udostępniania i używania
 • Zdalne wsparcie ekspertów. Udostępnianie skanu audio, wideo i 3D w czasie rzeczywistym, przy współpracy z Microsoft HoloLens, tabletami i komputerami
 • Łatwe przechwytywanie wiedzy umożliwia szybkie udostępnianie w całej organizacji i zwiększenie wydajności pracowników
 • Tryb online i offline w celu zapewnienia poufności
 • Udostępnianie dokumentów
 • Obsługa bez użycia rąk
 • Audyt operacji
 • Dostępne w infrastrukturze Cloud lub On-Prem
 • Umożliwia rozszerzenia i dostosowania do indywidualnych wymagań

Aplikacja Aidar jest dobrym przykładem potwierdzającym fakt, że technologia rozszerzonej rzeczywistości nie jest już wizją przyszłości, tylko praktycznym narzędziem, pozwalającym realnie usprawniać pracę fabryk. Wdrożenie technologii AR w zakładzie pomaga obniżyć koszty, zwiększyć wydajność pracowników i podnieść bezpieczeństwo w hali produkcyjnej. Ważnym aspektem zastosowania systemów AR jest również możliwość usprawnienia procesów edukacji pracowników, co dziś jest szczególnie istotne nie tylko w przemyśle, ale we wszystkich strategicznych gałęziach gospodarki. Prezentowany system AIDAR przyspiesza nabywanie nowych umiejętności przez pracowników - nawet o 40 proc. w porównaniu do szkoleń realizowanych tradycyjnymi metodami.

Premierowe pokazy rozwiązania FANUC Polska i Kogifi Consulting Group odbyły się podczas najważniejszych wydarzeń branżowych 2019 r. - tj. EMO 2019 w Hanoverze, AWE Europe 2019 w Monachium, Smart Maintanance 2019 w Stuttgardzie oraz Warsaw Industry Week 2019 w Nadarzenie k. Warszawy.


Udostępnij

comments powered by Disqus